ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА С ЕЛЕКТРОННО ОХЛАЖДАНЕ

1. Пренесете апарата до мястото, определено от клиента. Охладителят трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата.Охладителят не следва да се поставя :• извън помещение на открито или изложен на директна слънчева светлина• в прашни, невентилирани или влажни помещения • на неравно, хлъзгаво място или в близост до тоалетни помещения.

Температура на околната среда за правилна експлоатация от 10°С до 35°С.ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.

2. Махнете картона от апарата.

3. Отстранете превозния плик.

4. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че: - няма следи от физическо увреждане – всички допълнителни части са налице – канелките са здрави и в изправена позиция – всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата – ключа на топлия резервоар е в позиция “OFF” – ключа на студения резервоар е в позиция “OFF” – апарата е чист и без прах ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО, Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°С, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС. ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.

5. Поставете бутилка с вода върху апарата. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелките за топла и студена вода са натиснати в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълнят резервоарите за топла и студена вода – т.е. водата изтича през червената и синя канелки и бутилката спира да се пълни с въздух. ВНИМАНИЕ: В топлия резервоар винаги трябва да има вода преди включване на диспенсера.В противен случай може да се стигне до сериозни повреди.

6. Включете апарата в електрическата мрежа 220 V / 50 Hz.

7. Включете ключа на топлия резервоар и оставете апарата да работи 20 минути.

8. Включете ключа на студения резервоар и оставете апарата да работи 30 минути. ВНИМАНИЕ: През летния сезон на диспенсера с електронно охлаждане е необходимо повече време за първоначално охлаждане на водата. Разхода на студена вода за един час е 0.8 л. При увеличена консумация над 4 – 5 чаши на час, времето за охлаждане на водата се увеличава. ВНИМАНИЕ: През зимния сезон при температури по ниски от 10° С в помещението където е поставен диспенсера с електронно охлаждане, е възможно несработване на охлаждащия блок, защото датчика който контролира температурата на водата е фабрично настроен да изключва охлаждащия блок при температура на водата от 10° - 12° С.

9. Като изплозвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.

10. След като машината е работила 20 минути, проверете дали от червената канелка тече топла вода. ВНИМАНИЕ: От червената канелка при нормална употреба тече гореща вода, което може да доведе до сериозни изгаряния.Използвайте я с повишено внимание! Малки деца не бива да се оставят без надзор в близост до апарата.