Водата от извора се подлага на обработка с обогатен е озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода. Подаването на озон е в такова количество, че остатъчния озон в готовата продукция да е с максимално съдържание 50 мг/л. След озониране, водата се подава към пълначно-затварачния блок, където се подават предварително издутите бутилки и капачките.

Бутилките достигат до моноблока чрез въздушен транспортьор. След като се напълнят и затворят, чрез лентов транспортьор се подават към машина за поставяне на етикети и към машина за опаковане в стекове. Така получените стекове се подреждат на палети и се увиват в стреч фолио- за бутилките. Между отделните редове се поставят картонени прегради.

Готовата продукция се съхранява на склад най-малко три дни до приключване на всички лабораторни анализи, гарантиращи годноста на продукта. Готовата и проверена вече продукция се експедира към дистрибуторите, придружена със сертификат за съответствие.