Профилактиката се извършва по два начина 1.с ОЗОНИРАЩ АПАРАТ/високоефективен озонов генератор/ 2.със специално приготвен разтвор по т.1 се извършва по необходимост,а по т.2 на всеки 6/шест/ месеца за апаратите собственост на фирмата и при поискване от клиент за собствен диспенсър срещу заплащане. 1 Профилактика с озониращ апарат.Целта е почистване на бактерии натрупали се с течение на времето в самия апарат.Препоръчително е за всеки апарат и двата вида обработка последователно.Диспенсарът се изключва от мрежата.

Кранчетата се поставят вположение отворени.Двата силиконови накраиника на озониращия апарат се нанизват на двете кранчета за студена и гореща вода.Таймера на Апарата се включва в крайно дясно полужение.Желателно е операцията да не се прекъсва в продължение на 1/един/час.След извършената операция апаратът е готов за работа.2 Профилактика с разтвор.Профилактиката се извършва на всеки шест месеца и се завежда в дневника за профилактика.При апарати,които не използват натурална минерална вода или трапезна вода преработена по технологията „ОБРАТНА ОСМОЗА” почистването трябва да става веднъж месечно за да се осигури добра работа на апарата "Диспенсъра ". При приготвяне на разтвора се използва готварска лимонена киселина /2%/ последователността на операцията е следната:

1. източва се остатъчната вода на Апарата "Диспенсъра" от кранчетата и аварийните отвори отзад на апарата "Диспенсъра" .

2. Налива се от готовия разтвор в пласмасовия резервоар минимум 2/два/ литра като се отстрани фунията.

3.Включва се захранващия кабел и апарата "Диспенсъра" се включва да работи минимум 1/един/час.

4.Източването на разтвора започва първо от аварийните отвори и след това от кранчетата.

5.Поставя се 19 литрова бутилка и от апарата "Диспенсъра" се източват минимум 4/четири/литра вода като се редуват аварийните отвори с кранчетата.В предвид възможността от отделяне на по голямо количество отлагания за някой апарати "Диспенсъри" може да се наложи източване на по голямо количество вода.

6.При горната профилактика се почистват като се свалят и всички силиконови маркучета от пласмасовия резервоар до същите на студената и гореща вода.

7.При необходимост кранчетата също се поставят в разтвора и се сменят силиконовите калпачета.Надявам се статията ви е полезна от екипа на www.voda-varna.eu