Препоръчва се на клиентите,ползващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да
спазват следните инструкции:
НИКОГА НЕ:

• Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;

• Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;

• Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;

• Опитвайте да разглобите диспенсера;

• Използувайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна,


растения и др.;
• Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
• Наливайте други напитки в капковата вана;
• Оставяйте диспенсера включен в ел.мрежата, ако бутилката е
празна;
• Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
• Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
• Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го
накланяйте;
• Използувайте абразивни, разяждащи,или ароматизирани
почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;
ВИНАГИ:
• Информирайте за неизправности или течове доставчика си
незабавно;
• Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
• Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката
върху диспенсера;
• Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
• Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата
незабавно;
• Информирайте за бутилки с белези на зелен цвят незабавно;• Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно
място;