Заводът за бутилиране на "Девин" АД е построен до сондажи 3 и 5 в екологично чист регион в Западните Родопи, където гарантирано липсва индустриално замърсяване в радиус от 50 км.

Производството е съобразено със съвременните екологични норми за опазване на околната среда.

Заводът е един от най-модерните в Югоизточна Европа. Оборудването, което е изцяло подновено през 2008 година, е най-съвременното в бранша и е доставено от водещи компании от Франция, Швейцария, Италия и Австрия.

Производственият цикъл е напълно затворен, като започнем с производството на бутилките, минем през бутилирането на продуктите и стигнем до етикетирането и подреждането в палети. Този затворен производствен процес се случва под стриктен контрол и така ние можем да спокойно да заявим, че предлагаме един гарантирано чист краен продукт. Всички процеси са допълнително оптимизирани в съответствие с всички изисквания на ЕС и съвременните екологични норми за опазване на околната среда. Общата застроена площ на завода е 8 210 кв. м., състояща се от 5 цеха, 10 бутилиращи линии с капацитет 60 000 бутилки на час и средно 300 000 милиона литра годишно.

Качеството е водещ принцип в „Девин" АД. Заводът за бутилиране на минерална вода разполага със собствена модерна лаборатория, която провежда постоянен химичен и микробиологичен контрол, за да гарантира необходимото качество в процеса на производство на продуктите. Този стремеж към качество се потвърждава и от факта, че „Девин" АД е сертифицирана по ISO 22000:2005.