През 2015 г. изградихме един от най-модерните заводи за бутилиране на минерална вода в Югоизточна Европа. Бялата вода се добива в гр. Долна баня, в подножието на Национален парк Рила. Целият технологичен процес от добива до бутилирането е напълно съобразен с изискванията на ЕС и всички съвременните екологични норми за опазване на околната среда.

Притежаваме концесия за ползване на минерална вода, извираща в местността Бялата вода в подножието на Национален парк Рила, близо до град Долна баня.

През 2020 разширихме и модернизирахме фабриката с три нови линии за бутилиране на разфасовки от 3 л., 6 л., 10 л. и 19 л. и линия за бутилиране на луксозни стъклени бутилки 0,25 л., 0,33 л., и 0,75 л. спокойна и газирана вода. 

Инвестициите са 100% българска собственост. Oбщата застроена част на завода е 3000 кв. м., състояща се от 4 цеха и 5 бутилиращи линии с капацитет 10 000 бутилки на час и средно 100 000 милиона литра годишно.

Производственият процес е затворен, което е допълнителна гаранция за качеството на продуктите. Работим със сертифицирана високотехнологична лаборатория, в която специалисти ежедневно следят качеството на водата чрез множество микробиологични и химични анализи. Всички процеси са допълнително оптимизирани в съответствие с изискванията на ЕС и БДС.

Историята на Бялата вода може да се проследи цели 8000 г. назад в миналото. Заради най-ценната ѝ характеристика - съдържанието на сребро, тя се свързва с древна тракийска легенда за сребърно находище, през което водата преминава. Химичният и минерален състав на водата е уникален за България. Характеризира се с ниска минерализация, подходяща за всекидневна употреба.

Бялата вода идва до вас от Национален парк Рила. Извира от дълбочина 515 м. с температура 21° C.

Качеството на Бялата вода се следи на всеки етап и затвореният процес от бутилиране до транспортиране дава допълнителна гаранция за запазване на водата чиста от извора до момента на консумация. Разполагаме с високотехнологична лаборатория, в която специалистите ни ежедневно следят качеството на водата чрез множество микробиологични и химични анализи.

Високото качество на водата е гарантирано със следните специализирани сертификати: ISO, BS OHSAS, FSSC.

Съдържание

АНИОНИ mg/l mmol/l eq%

F 1,11 60 2,896

Cl 2,66 85 3,720

Br - - -

J - - -

SO42- 29,63 360 30,581

CO32 21,00 350 34,704

HCO3 33,56 450 27,275

HSiO3 1,28 9 0,823

HS 0 0 0

Mn2+ <0,01 0 0

NO3- <5,00 0 0

NO2+ <0,05 0 0

HPO42- - - - -

89,24 1314 ∽100,00

КАТИОНИ mg/l mmol/l eq%

NH4+ <0,05 0 0

Li+ <0,05 0 0

Na+ 38,73 1639 93,362

K+ 0,37 12 0,524

Ca2+ 2,20 65 6,084

Mg2+ 0 0 0

Fe3+ 0,02 0 20

40,77 1716 ∽100,00

ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 154 mg/l

PH - 9,23