Озонът е газ, който се образува от кислорода в атмосферата, когато е изложен на ултравиолетова светлина. Той е мощен окислител и може да унищожи редица патогени, включително вируси.

Изследванията показват, че озонът може да убие вируса ковид. В едно проучване, публикувано в списанието "Nature", се установи, че озонът с концентрация от 100 части на милиард (ppb) може да убие вируса ковид-19 в рамките на 15 минути.

Друго проучване, публикувано в списанието "Antimicrobial Agents and Chemotherapy", установи, че озонът с концентрация от 50 ppb може да убие вируса ковид-19 в рамките на 30 минути.

Тези изследвания показват, че озонът е ефективен срещу вируса ковид. Той може да се използва за дезинфекция на повърхности и въздух, за да се предотврати разпространението на вируса.

Как озонът убива вируса ковид

Озонът е мощен окислител, което означава, че може да откъсне електрони от други молекули. Това може да доведе до увреждане на протеините и ДНК на вируса, което го прави неспособен да се размножава.

В едно проучване, публикувано в списанието "Viruses", се установи, че озонът атакува протеина S на вируса ковид-19. Този протеин е необходим за свързването на вируса с клетките на гостоприемника. Увреждането на протеина S прави вируса неспособен да се прикрепи към клетките и да ги зарази.

Приложения на озона за борба с вируса ковид

Озонът може да се използва за дезинфекция на повърхности и въздух, за да се предотврати разпространението на вируса ковид.

Дезинфекция на повърхности

Озонът може да се използва за дезинфекция на повърхности, като врати, дръжки, плотове и други предмети, които могат да бъдат замърсени с вируса ковид. Озонът може да се генерира с помощта на озонатор, който се поставя в помещението, където трябва да се дезинфекцират повърхностите.

Дезинфекция на въздух

Озонът може да се използва за дезинфекция на въздух в помещения, като болници, офиси и обществени места. Озонът може да се генерира с помощта на озонатор, който се поставя в помещението.

Безопасност

Озонът е токсичен за хората и животните при високи концентрации. Ето защо е важно да се използват предпазни мерки, когато се използва озон за дезинфекция.

Заключение

Изследванията показват, че озонът е ефективен срещу вируса ковид. Той може да се използва за дезинфекция на повърхности и въздух, за да се предотврати разпространението на вируса.

Ако решите да разгледате нашите озонатори

https://megatrade.bg/bg/ozonatori