Сега вече можете да използвате озонираната вода там, където имате нужда!

Озонът се използва още от началото на 1900 за пречистване на водата по целия свят като ефективна алтернатива на хлора. Озонът се счита за най-ефективния унищожител на микроби и изисква много кратко време за влизане в контакт.

Той е 2.5 пъти по-ефективен от хлора.Скоростта, с която той убива бактериите е 3000 пъти по-висока от тази на хлора и въпреки че и двете са оксиданти, механизмът на действие е различен.

Озонът убива бактериите чрез прекъсване на клетъчната мембрана , докато хлорът прониква през клетъчната стена и се разпространява в цитоплазмата; действие, което до голяма степен зависи от времето на контакт. Озонът елиминира различните видове миризми или вкусове на водата, като например миризмата на хлор, металния вкус или миризмата на развалени яйца и пр.

Приложение на озонираната вода в домашна среда

При третирането на домашната вода, предизвикателството беше да се смеси газът озон с водата от чешмата... И така възникна Озонатора. Озонаторат произвежда електричество за създаването на озон чрез водната струя и следователно не изисква нито свързване към електричество нито филтри, които да се подменят. Новата система за впръскване позволява да се впръска газът озон и да го смеси директно в основната част на водоснабдяването. Концентрацията на озон във вода е 0,1-0,3 стр. / мин при налягане от 1,5 до 4,0 бара.

Тези стойности на концентрираност ефективно унищожават колиформените бактерии и тъй като озонът присъства във водата, тя може да бъде използвана като средство за миене и дезинфекция.

Oзонът

Озонът е молекула, състояща се от три атома кислород(O3=3x0). Със своята сила на оксидация той е ефективен дезинфектант, характеризиращ се с бързото си действие срещу вирусите.

Има способността да разрушава всички видове бактерии чрез оксидация, както и вируси като нановирус, спори, гъбични спори и други вредни вещества. Озонът е нетоксичен в концетрация, която не надвишава определени стойности. Той много бързо се връща в първоначалния си вид , а именно кислород(02). За разлика от другите дезинфектанти, базирани на хлора или други подобни съставки, озонът не оставя никакви остатъци. Озонът широко се използва в хранителната индустрия .
“Озонаторът” ви осигурява озонирана вода, която е ефективна; има широк спектър на приложения ...

Хигиената

За всички нас, чистотата е много важен фактор за здравословен живот.
Само измиване на ръцете може да ни предпази от болест. Измиването на ръцете със сапун е ефективно, но още по-ефективно е, когато водата е озонирана.Измиването на ръцете с озонирана вода убива бактериите и вирусите още на повърхността на ръцете ви, както е показано по-долу. 

higiena

Унищожава бактериите!Преди измиване на ръцете След 1 минута под нормална вода След 1 минута под озонирана вода

Озонираната вода, също така е полезна и при грижата за кожата. Хигиената помага да я поддържаме чиста, но озонираната вода е още по-ефективна. Тя дори помага да се оттървете от пъпките на лицето си. 
Озонираната вода се използва дори в медицината, като лечението е познато като “озонова терапия”.

 

Запазва храната Ви прясна 

Изключителни резултати при измиване на риба, месо, зеленчуци и плодове - озонът елиминира пестициди и други отровни химикали.presni

Когато се използва за дезинфекция на плодове и зеленчуци, озонът не оставя следи от химикали след изплакване

Химикалите

Озонираната вода може да се използва като заместител на химически продукти като хлора и следователно защитава околната среда. 
Озонираната вода също така има добър ефект при борбата с различни миризми при почистването на местата, обитавани от домашни любимци.

 

Пиенето на вода

voda varna Озонът не само унищожава бактериите, но и остатъците от хлор, който има неприятна миризма.Озонираната вода може също така да се използва за приготвянето на кафе или чай, като така те дори биха имали по-добър вкус - най-добре е да си предвидите половин час преди да ги изпиете, за да се абсорбира най-добре озонът.

Микробиологичен анализ на озонираната вода

Три различни вида бактерии бяха отгледани заедно в един съд при температура от 35° за 18 часа и след това инжектирани в стерилна чиста вода след обработване с центрофуга.

(Приблизителна концетрация на бактерии за 106 cfu-ml.)
Escherichia coli IFO 3972
Staphylococcus aureus IFO 12732
Escherichia coli IID 959
След отваряне на кранчето за 3 минути, проби от озонираната вода бяха събрани в три стерилизирани еднолитрови бутилки. След което, 1 мл от бактериалния разтвор беше добавен във всяка бутилка.

Сле инжектирането, се взимаха проби от по 10 мл вода на всеки 1, 3 и 5 минути.

Преди започването на числения анализ, пробите бяха поставени в кутии с един слой агар-агар при температура от 35° за 48 часа. 

За сравнение обикновената стерилна вода се третира по същия начин .

 

ВИД         Започване на теста    1 Min    3 Min    5 Min
Escherichia coli IFO 3972    С“Oзонатор”         Няма наличие    Няма наличие    Няма наличие
Нормална вода    3.8x104    Не са измерени    Не са измерени    6.5x104
Staphylococcus aureus IFO 12732    С “Oзонатор”         
Няма наличие
Няма наличие    Няма наличие
Нормална вода    1.1x105    Не са измерени    Не са измерени    9.2x104
Escherichia coli IID 959    С “Oзонатор”         
Няма наличие
Няма наличие    Няма наличие
Нормална вода    7.0x104    Не са измерени    Не са измерени    5.5x104
За Ваша информация

Озонът е обогатен кислород, представлява три атома кислород., които са нестабилни и се разлагат сравнително лесно на най-обикновен кислород, а атомът кислород е мощен антиоксидант. Благодарение на тези си характеристики, той е ефективен дезинфектант и най-силният конкурент на хлора.
Газът озон има леко син цвят и има характерна миризма като на “преминала буря”.

Той е бързо разтворим във вода и е много летлив. Остава във водата само за няколко минути. Когато се използва, приблизително 10% се губят чрез изпарение. Дозата, необходима за дезинфекция на водата зависи от качеството й.

 

Озонът се счита за най-ефективния унищожител на бактерии и изисква много кратко време за контакт. Доказано е, че когато озонът се смеси с водата, без движение, бактериите са унищожение за 2 секунди. Ето защо времето за контакт при озонирането не е от голямо значение.

Скоростта, с която озонът убива бактериите е 3000 пъти по-висока от тази на хлора, тъй като, макар че и двете са оксиданти, механизмът на действие е различен. 
Озонът убива бактериите чрез прекъсване на клетъчната мембрана.

Този процес, известен като разпадане на клетки чрез лиза е в основата на разпространението на цитоплазмата на клетката във водата. Ненаситените мазнини, са основните компоненти на цитоплазмената мембрана на бактериите. Озонът атакува олефиновите връзки, което е в основата на формирането на озонида. Това действие започва да унищожава функционалността на клетката и може да причини загиването на по-слабите клетки. Този озонид, с висок потенциал от кислород, е нестабилен и действа като дезинфекткант по свий начин. Той атакува ензимите, тиоловите групи или алдехидите, като освобождава съставки на пероксил, които също действат като дезинфектант. Всичко това, както беше казано преди, води до разпръскване на цитоплазмата и следователно до смъртта на микроорганзимите.


За разлика от описаното по-горе, хлорът прониква чрез клетъчната стена на бактериите и се разпръсква в цитоплазмата-действие, което зависи много от времето за контакт.
Благодарение на голямата си способност за оксидация, използването на хлора може да се препоръча за предварителна обработка на водата с цел намаляване съдържанието на разложени метали и за отстраняване на органични материи. Това позволява икономия на коагулацията и времето за реакция.

Доказано е експериментално, че за една и съща предварителна обработка, е нужно по-малко количество озон, отколкото хлор.

В допълнение за унищожаването на предшествениците на трихалометаните и тяхното понижение във водата, озонът също така унищожава съществуващите съставки. Друго предимство спрямо хлора, е че озонът не променя цвета, миризмата или вкуса на водата, както и че няма други токсични остатъци, както при обработка с хлор. 
По-долу, е даден специфичен пример за ефикасността на озона:

 

На тази снимка, можете да видите микроорганизми на спори в естествения им вид във висока концентрация.

Това са същите спори, 30 секунди след като са третирани с озонирана вода.

След 60 секунди, както сами можете да видите, гъстотата им значително е намаляла.

И накрая, след 90 секунди третиране с озонирана вода, микроорганизмите изглеждат така.